SDH Lesní Albrechtice ruší zájezd do

vinného sklípku Kraví Hora - Bořetice

V NOVÉM TERMÍNU 27.10.2018

 bez náhradního termínu. Zálohy si prosím vyzvedněte u J. Kolenovské.