SDH Lesní Albrechtice zve všechny na Karmašovou zábavu.

23.11.2019 od 20:00 hod. v místním sálu.

Hrát bude skupina K.Müllera. Tombola i guláš je samozřejmostí :-).