Starosta SDH Lesní Albrechtice svolává 

ČLENSKOU SCHŮZI

 

na sobotu 14.12.2019  od 17:00 hod. v KD Lesní Albrechtice.

 

Program:

Příprava voleb vedení sboru na léta 2020-2025

Pořádání kulturních a sportovních akcí v r. 2020