Výbor SDH Lesní Albrechtice zve všechny členy na 

Výroční valnou hromadu

Program: 

- zprávy o činnosti

- plán práce na rok 2016

- pohoštění

- video shrnutí roku 2015

 

Prosíme všechny členy o dochvilnost.