Příjměte pozvání na tradiční

Dětský maškarní ples 

18.3.2017 od 14:00 hodin v KD v Lesních Albrechticích.