SDH Lesní Albrechtice pořádá

Pohár starosty Obce Březová a starosty okrsku Březová

19. 8. 2017

  

Pohárová soutěž proběhne v kategoriích mladší žáci,starší žáci, muži a ženy .

Soutěžit se bude na hřišti v Lesních Albrechticích

Startovné pro všechny kategorie: 100,-Kč

Odměněny budou všechny kategorie tradičními věcnými cenami a trofejemi.

 

Časový rozvrh:

-prezentace 12:30

-nástup družstev (všechny kategorie) 12:45 hod. 

-začátek soutěže 13:00 hod. kategorie žáci

-začátek soutěže 14:00 hod. ženy a muži (ihned po ukončení kategorie žáci)

 

Disciplíny mladších a starších žáků:

-požární útok dle pravidel Hry plamen včetně věkových kategorií)

-PS12 jednotná, u kategorie mladší žáci obsluhuje PS12 vedoucí družstva

***********************************************************

Kategorie muži a ženy budou soutěžit dvoukolově.

 1. kolo tradiční požární útok 2B u žen nesmí startovat muž.

PS 12 jednotná, hadice libovolné, savice se na základně nesmí dotýkat země, savicové vedení musí být sešroubované.

 

2. kolo netradiční požární útok.

Družstvo bude startovat z „klubovny“ kde si náhodně vylosuje pozice pro provedení požárního útoku, dále se přesune k zbrojnici. Zde naloží nářadí na dvoukolový vozík a vyjede k základně . Družstvo provede požární útok, srazí terče a sejde se zpět v klubovně. Konec pokusu bude znamenat návrat posledního člena deružstva do klubovny.

 Propozice ke stažení zde.

 Na vaší účast se těší SDH Lesní Albrechtice.

 

Obec Březová  SH ČMS SDH Lesní ALbrechtice