10. výročí svěcení kaple SV.RODINY v Lesních Albrechticích

15.10.2023 od 10:30 hod.

Římskokatolická farnost Březová ve spolupráci s SDH Lesní Albrechtice zve na oslavu

10. výročí svěcení kaple Sv. Rodiny

15.10.2023 v Lesních Albrechticích

za účasti zástupce diecéze Ostravsko-Opavské Mgr. Jana Czudka,Th. D, Mgr. Petra Bohačíka a Mgr. Jána Bujňáka

Program:

10:30 shromáždění před kulturním domem

10:45 společný průvod ke kapli v doprovodu dechového orchestru

11:00 slavnostní mše svatá

13:00 společný oběd

Přihlášení obědu je možné v obchodě v Lesních Albrechticích nebo na tel. 737315168. Cena obědu 300,- Kč s kávou a zákuskem. Po celou dobu konání akce bude u kaple připraveno občerstvení.

Děkujeme všem partnerům za podporu.

Přejít nahoru