Absolvent Junior univerzity Aleš Řehounek promoval

Absolventi projektu Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů promovali na VŠB v Ostravě

V sobotu 20. září 2014 proběhla v prostorách Nové auly VŠB-TU Ostrava slavnostní promoce malých absolventů projektu Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů. Jedním z absolventů byl i Aleš Řehounek z Lesních Albrechtic.

Aleš Řehounek a absolventi junior univerzity

Cílem projektu bylo vytvoření nového systému mimoškolního vzdělávání vedeného v duchu vysokoškolské výuky, které umožní žákům základních škol celoročně rozvíjet své dovednosti a znalosti v přírodních vědách, v technických a řemeslných oblastech a to jak v teoretické výuce, tak pomocí praktického nácviku.

Hlavním organizátorem projektu je SH ČMS – ÚHŠ Jánské Koupele. Na projektu dále participují VŠB-TU Ostrava, SŠTaS Karviná, Krajské sdružení hasičů MSK a HZS MSK.

Slavnostní promoce se zúčastnili významní představitelé z řad VŠB-TUO, SH ČMS, HZS ČR, SŠTaS, vzdělávacích institucí v MSK, Vojenské zdravotní pojišťovny, starostů SDH obcí a ředitelů základních škol. Samotný průběh promoce byl řízen doc. Dr. Ing. Milošem Kvarčákem z FBI VŠB-TUO.

Jako první se chopil mikrofonu u řečnického pultu Ing. Jan Karger, ředitel ÚHŠ SH ČMS v Jánských Koupelích a náměstek starosty SH ČMS, který shrnul průběh celého projektu a samotného studia na Junior univerzitě a zároveň poděkoval všem angažovaným, bez jejichž pomoci by projekt nebylo možné realizovat a především zdárně dokončit.

Poté následovalo předávání diplomů z rukou jeho Honorabilis, proděkana FBI VŠB-TUO doc. Ing. Davida Řeháka, Ph.D. a Ing. Jana Kargera. Studentům byly předány diplomy o absolvování studia a uděleny tituly „inženýrek“.

Po předání diplomů a ocenění si slovo vzala studentka Junior univerzity, nyní již absolventka Pavlína Doláková, která přečetla poděkování. Po ní vystoupil jeho Honorabilis, proděkan doc. Ing. David Řehák, Ph.D., který ve svém projevu podtrhl význam vzdělávání mladých studentů v oblasti požární ochrany a bezpečnosti. Poté následovalo krátké vystoupení sólistky Národního divadla Moravskoslezského v Ostravě Marianny Pillárové za klavírního doprovodu Mgr. Marie Horáčkové z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

O závěrečný proslov se postarala Ing. Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS, která emotivním projevem pochválila studenty, že dokázali zvládnout celé studium na Junior univerzitě a dojít až sem k slavnostní promoci a získání titulu „inženýrek“.

Slavnostní promoce Junior univerzity se těšily velkému zájmu rodičů a rodinných příslušníku studentů, o čemž svědčila zaplněná aula VŠB-TU Ostrava. Samotní absolventi byli po předání diplomů hrdi na získaný titul „inženýrek“ a v očích rodičů bylo vidět, že jsou hrdi na své potomky. Třeba si za pár let na stejném místě vše zopakují, ale už s pravým titulem.

Projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR. Projekt je v rámci globálního grantu – Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II, Operačního programu pro konkurenceschopnost financován Moravskoslezským krajem.

Ing. Jan Ondruch
FBI VŠB-TUO

Převzato z www.pozary.cz

 

Přejít nahoru