Opavská rally 2022 – opět se povedlo 1. místo !!!

Soutěž probíhala v okolí Vřesiny a Bohuslavic.

Za JPO LA se v letošním roce pod vedením velitele Petra Kolovrata zúčastnili Vlastislav Kolovrat, Radim Dubový a Michal Blažek.

Pro týmy JPO byly vytvořeny 4 stanoviště: test PO, vyhledání osob s poskytnutím první pomoci, požár osobního automobilu a disciplína TFA. Jako bonus se konala ještě soutěž jednotlivců.

Test prověřil teoretické znalosti hasičů a vycházel z testu pro získání odznaku Hasič III. st.

Druhé stanoviště spočívalo ve vyhledání, ošetření a záchranu 5 osob v okolí pěchotního srubu MO-S 24 kde někteří byli akutně intoxikováni. První pomoc hravě poskytl Michal Blažek.

Třetí stanoviště představovalo plně rozvinutý požár osobního automobilu na alternativní pohon. S touto specifickou situací máme jako jednotka nejméně zkušeností a tak bylo velkým benefitem, že soutěž má i edukativní rozměr. S kolegy z řad profesionálních hasičů jsme měli možnost si vyzkoušet taktický postup při řešení těchto nových situací které představují např. hořící vozy na vodíkový či elektrický pohon.

Čtvrtá zastávka byla TFA štafetová disciplína. V prvním úseku bylo úkolem přenést 2 60l kanystry na určitou vzdálenost a poté smotat dvě hadice B a kanystry přinést zpět na start. Kanystry si převzal závodník, opět přenesl a odtáhl figurínu po určené trati a zanesl kanystry opět na start. Na třetím úseku byly opět přeneseny kanystry a v hammerboxu vykonáno 100 úderů a kanystry opět na start. Čtvrtý úsek opět přenos kanystrů a přeskok přes 2m bariéru a kanystry odnést do cíle.

Po příjezdu k hasičárně v Bohuslavicích bylo připraveno ještě zpestření a to soutěž jednotlivců. Hasič s plnou výzbrojí (hasící přístroj) měli za úkol protáhnou se mezi stupni žebříku. Tuto disciplínu si také vyzkoušel Michal Blažek.

Pak již následoval vyhodnocení soutěže. JPO Lesní Albrechtice se povedlo obhájit 1. místo z minulého ročníku.

Soutěže tohoto typu jsou cennou možností vyzkoušet si různé činnosti v praxi, pod dohledem a následným zhodnocením a komentářem zkušených profesionálních hasičů.

       

Přejít nahoru