Již po třetí JSDH Lesní Albrechtice vyhrála Opavskou rally

15.4.2023 se na území Březovska konal další ročník soutěže jednotek požární ochrany.

JSDH Lesní Albrechtice se po třetí zůčastnila a také umístila na místě prvním.

Soutěž probíhala následovně:

Start byl v Březové kde jednotky dostaly plán podle kterého se přesouvaly na soutěžní stanoviště. My jsme se tedy vydali do areálu bývalých kasáren v Leskovci kde se v lehce zakouřeném prostoru měly nacházet osoby. S brýlemi které simulovaly tmu jsme vyhledávali a evakuovali několik osob. Osoby byly ošetřeny a simulovaně včetně improvizované rádiové komunikace předány zdravotnické záchranné službě a policii. Po ukončení zásahu probíhalo hodnocení a breefing o provedené činnosti a byly shrnuty případné chyby v taktickém postupu profesionálním hasičem.

Další zastávkou byl požár střechy v areálu Tesko Kolovrat. Úkolem bylo realizace dálkové dopravy vody za použití 2 čerpadel a vaku následovaný lokalizací a zdoláním pořáru střechy za pomocí žebříku. Opět následovalo hodnocení činnosti a zvolených taktických postupů zkušenýcm profesionálem.

Třetí zastavení bylo v Jančí kde si pořadatelé připravili situaci kdy jsou hasiči povoláni k zásahu do nepřístupného bytu se zablokovanými dveřmi. Za nimi se nacházely osoby z nichž jedna byla zraněná a intoxikována. Hodnocen byl styl komunikace, navádění k zajištění první pomoci zraněné osoby a komunikací se složkami IZS.

Poslední zastavení bylo v Gručovicích a jednalo se o test shodný s testem pro získáni odbornosti Hasič III. stupně.

Po návratu na výchozí stanoviště do Březové ještě proběhla soutěž pro jednotlivce v nepřímé srdeční masáži na cvičné figuríně. Práce s figurínou je možno sledovat v aplikaci a tedy vyhodnocovat úspěšnost masáže a vdechů.

V Opavské rally soutěží jednotky JSDH III. a V. a jak jsem již uvedl, kategorii JPO V. jsme již potřetí obhájili první místo.

Přejít nahoru