Česko zpívá koledy i v Lesních Albrechticích


7.12.2022 v 18:00 u kulturního domu

SDH Lesní Albrechtice ve spolupráci s Klubem důchodců Vás zvou na tradiční akci

Česko zpívá koledy i v Lesních Albrechticích

Vánočně se naladíme 7.12. 2022 v 18:00 hod. před kulturním domem.

Zazpíváme si koledy, dáme trochu svařeného vína a kdo má již napečeno vánoční cukroví může donést ochutnat.

Přejít nahoru