Výroční valná hromada SDH LA

se koná 20.1.2023 v KD Lesní Albrechtice


Členové výboru SDH Lesní Albrechtice zvou všechny členy na výroční valnou hromadu SDH.

Koná se 20.1.2023 od 17:30 hod. v KD L.A.

Program:


-zahájení 
-zprávy jednotlivých členů zodpovědných za klíčové úseky SDH

-plán práce na rok 2023
-diskuze 
-večeře 
-projekce

Žádáme členy SDH L.A. kteří vlastní vycházkový oděv, aby se v něm dostavili na výroční valnou hromadu.

Členský příspěvek je povinen uhradit každý člen starší 18 let na valné hromadě.

Na celookresním shoromáždění představitelů sborů v r. 2022 bylo schváleno navýšení členských příspěvků na 200 Kč.

Přejít nahoru